xec ha noiGiải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp dùng VLAN | Giải pháp của chúng tôi

xechanoiGiảipháphệthốngmạngdoanhnghiệpdùngVLAN|Giảiphápcủachúngt

Hệ thống gồm có những dịch vụ Wi-Fi, Camera, Voice IP, PC gắn từ switch nhánh truyền dữ liệu về TT trải qua switch TT .

Tại trung tâm sẽ có 1 switch trung tâm điều phối lưu lượng đến các switch nhánh thông qua các VLAN tương ứng và được quản lý bởi Main Router.

Bạn đang đọc: Giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp dùng VLAN | Giải pháp của chúng tôi

Tại switch TT sẽ có những thiết bị tổng đài, đầu ghi camera, server, … là nơi tập trung chuyên sâu tàng trữ hàng loạt tài liệu, hình ảnh, voice quan trọng cho công ty .

1. Sơ đồ toàn diện và tổng thể

H1 1

2. Tổng quan

– Hệ thống gồm có những dịch vụ gồm Wi-Fi, Camera, Voice IP, PC gắn từ switch nhánh truyền dữ liệu về TT trải qua switch TT

– Tại TT sẽ có 1 switch TT điều phối lưu lượng đến những switch nhánh trải qua những VLAN tương ứng và được quản trị bởi Main Router

– Tại switch TT sẽ có những thiết bị tổng đài, đầu ghi camera, server, .. là nơi tập trung chuyên sâu tàng trữ hàng loạt tài liệu, hình ảnh, voice quan trọng cho công ty

– Để phân bổ lưu lượng đúng chuẩn và hài hòa và hợp lý, main router phải thông số kỹ thuật VLAN tương ứng với những dịch vụ, những switch TT và switch nhánh phải tuân thủ theo VLAN Main Router V3900 đề ra .

– Main router :

o Chia VLAN tương ứng với từng dịch vụ

o Đảm bảo tính không thay đổi của internet

  o Phân bố vùng dữ liệu từ trong ra ngoài và ngược lại

Xem thêm: Các mức phạt nộp chậm tờ khai thuế mới nhất năm 2021

3. Kết nối thiết bị Main Router và truyền tải VLAN các thiết bị camera, Wi-Fi, PC, Voice

H2 2 2

4. Kết nối thiết bị Main Router và truyền tải VLAN các thiết bị tổng đài, đầu ghi, server

H3 3

5. Cơ chế truyền dữ liệu của VLAN

H4 4

– Từ thiết bị Camera sẽ truyền tải tài liệu về Đầu ghi trải qua VLAN 10

– Điện thoại voice Ip truyền tải hình ảnh giọng nói về Tổng đài trải qua VLAN 20

– Máy tính nội bộ chia sẽ, tàng trữ tài liệu về Server trải qua VLAN 30

– Wi-Fi cho khách ra Internet trải qua VLAN 40

6. Ưu điểm hệ thống sử dụng VLAN

– Hệ thống phân loại lưu lượng dựa vào VLAN giúp mạng lưới hệ thống không xung đột dịch vụ, tránh broadcast từ những thiết bị khác, thuận tiện quản lý dịch vụ và khắc phục sự cố 1 cách thuận tiện khi có yếu tố xảy ra, giảm thiểu tiến công từ ngoài vào và ngược lại .

– Tính bảo mật thông tin cao, phân quyền ngặt nghèo, quản trị người dùng

– Hệ thống phát triễn bền vũng và tăng cấp mạng lưới hệ thống trong tương lai không làm ảnh hưởng tác động, thây thế thiết bị hiện tại .

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

– Switch nhánh và switch TT truyền tài liệu gộp băng thông 6 Gb ~ 8 Gb giúp việc truyền nhận tài liệu trong nội bộ nhanh hơn .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

xec ha noi

Đề xuất cho bạn