Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận Futianđiện máy xanh tuyển dụng2022

Tuyểnnhânviênphụcvụbánthờigian,đầubếpvàlễtânquanhQuậnFutianđiệnm

Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận Futianđiện máy xanh tuyển dụng2022

Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận Futian

điện máy xanh tuyển dụng Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianĐịa chỉ:

Kon Tum

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

điện máy xanh tuyển dụng Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

10

điện máy xanh tuyển dụng Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianTiền lương:

500.000 / giờ

điện máy xanh tuyển dụng Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianYêu cầu công việc:

điện máy xanh tuyển dụng

  Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận FutianĐiều kiện ứng tuyển:

  Tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, đầu bếp và lễ tân quanh Quận Futian

  1. Có ước mơ, đam mê, niềm tin, không muốn trở nên tầm thường, dám chiến đấu, kỳ vọng cao về hiệu suất và dám đặt các chỉ số doanh thu và lợi nhuận gộp cao hơn.
  2. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  3. Cả nam và nữ đều có thể vui vẻ;
  4. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  5. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
  6. Hơn ba năm kinh nghiệm trong thiết kế sản phẩm túi, hơn một năm kinh nghiệm quản lý nhóm, dẫn dắt sự phát triển hoặc tham gia chuyên sâu vào nhiều sản phẩm túi thành công
  7. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  8. Có kinh nghiệm thực tế vận hành kho bãi tại chỗ, quen thuộc với quy trình vận hành kho bãi;
  điện máy xanh tuyển dụng

  Đề xuất cho bạn