Tuyển dụng viên chức trải nghiệm sản phẩm dùng thử mỹ phẩmenft2022

Tuyểndụngviênchứctrảinghiệmsảnphẩmdùngthửmỹphẩmenft2022:Tuyểndụngvi

Tuyển dụng viên chức trải nghiệm sản phẩm dùng thử mỹ phẩmenft2022

Tuyển dụng viên chức trải nghiệm sản phẩm dùng thử mỹ phẩm

enft Tuyển dụng viên chức trải nghiệm sản phẩm dùng thử mỹ phẩmĐịa chỉ:

Biên Hòa

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

enft Tuyển dụng viên chức trải nghiệm sản phẩm dùng thử mỹ phẩmNăm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

70

enft Tuyển dụng viên chức trải nghiệm sản phẩm dùng thử mỹ phẩmTiền lương:

550.000 / giờ

enft Tuyển dụng viên chức trải nghiệm sản phẩm dùng thử mỹ phẩmYêu cầu công việc:

enft

  Tuyển dụng viên chức trải nghiệm sản phẩm dùng thử mỹ phẩmĐiều kiện ứng tuyển:

  Tuyển dụng viên chức trải nghiệm sản phẩm dùng thử mỹ phẩm

  1. Có trình độ ngoại ngữ và viết lách tốt, có khả năng tiếp thị, ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm tốt;
  2. Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Word, Excel.
  3. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên kinh nghiệm bán hàng trong ngành giáo dục đào tạo hoặc các ngành liên quan;
  4. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  5. Làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và chu đáo;
  6. Làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao;
  7. Có ước mơ, đam mê, niềm tin, không muốn trở nên tầm thường, dám chiến đấu, kỳ vọng cao về hiệu suất và dám đặt các chỉ số doanh thu và lợi nhuận gộp cao hơn.
  8. Làm việc tận tâm và cẩn thận, có thể hoàn thành công việc được giao một cách kịp thời,
  enft

  Đề xuất cho bạn