Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đôngmobifone tuyển dụngnew

TrìnhgắnthẻphiênâmtiếngQuảngĐôngmobifonetuyểndụngnew:Trìnhgắnthẻphiê

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đôngmobifone tuyển dụngnew

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông

mobifone tuyển dụng Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng ĐôngĐịa chỉ:

Uông Bí

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

mobifone tuyển dụng Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng ĐôngNăm làm việc:

2 năm trở lên

số lượng:

11

mobifone tuyển dụng Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng ĐôngTiền lương:

390.000 / giờ

mobifone tuyển dụng Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng ĐôngYêu cầu công việc:

mobifone tuyển dụng

 1. Chịu trách nhiệm chuẩn bị các khoản phải thu, phải trả, v.v.
 2. Công việc thiết kế liên quan đến địa điểm triển lãm cho các hoạt động đối ngoại;
 3. Tham gia vào việc lập kế hoạch và ra quyết định sự kiện, cũng như kế toán giá cả, kế toán tỷ suất lợi nhuận gộp, thống kê và phân tích để hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng tương ứng.
 4. Chịu trách nhiệm thu thập và nghiên cứu thông tin thị trường khu vực, phân tích thị trường sản phẩm và nhu cầu khách hàng, phân tích hướng phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ thông tin và góp ý cho các quyết định phát triển kinh doanh của công ty;
 5. Nhân sự khác và công việc hậu cần thường xuyên;
 6. Theo nhu cầu của doanh nghiệp, lập và phân tích các báo cáo đánh giá liên quan.

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng ĐôngĐiều kiện ứng tuyển:

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông

 1. Quen thuộc với các nền tảng phát triển truyền thông xã hội khác nhau như google \ facebook \ LinkedIn, trải nghiệm phát triển nền tảng phát triển khác tốt hơn.
 2. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
 3. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
 4. Quen thuộc với quy trình tài chính thương mại điện tử, có tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp xuất sắc được ưu tiên;
 5. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực túi xách, quen thuộc với việc kiểm tra chất liệu túi sản phẩm;
 6. Có trình độ ngoại ngữ và viết lách tốt, có khả năng tiếp thị, ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm tốt;
 7. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
 8. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
mobifone tuyển dụng

Đề xuất cho bạn