Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhtinh luong gross netnew

Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhtinh luong gross netnew

Đẩylươngngàylàmviệclên800nhândântệđểcóquyềnđiềuhànhtinhluonggros