Các chuyến thăm không báo trước đến Luohu và Nanshan❗ Chỉ ghi âm❗công ty platel vina2022

Các chuyến thăm không báo trước đến Luohu và Nanshan❗ Chỉ ghi âm❗công ty platel vina2022

CácchuyếnthămkhôngbáotrướcđếnLuohuvàNanshan❗Chỉghiâm❗côngtyplatel