Tuyển gấp công nhân đo nhiệt độ tạm thời tại Tân Thànhviec lam quan 1new

Tuyển gấp công nhân đo nhiệt độ tạm thời tại Tân Thànhviec lam quan 1new

TuyểngấpcôngnhânđonhiệtđộtạmthờitạiTânThànhvieclamquan1new:Tuyểng