Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâycongtynew

Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâycongtynew

Chuyếnthămkhôngbáotrướcđếncửahàng,đượcthựchiệngầnđâycongtynew:Chuyến