sailun

sailun

sailun:sailunThôngtinNgànhnghề:DựánthămquanbấtđộngsảnHảiNam

Nhà máy điện Masan Xiaojia ở Khu công nghệ cao Giang Môn (tuyển công nhân mùa hè)sailun2022

Nhà máy điện Masan Xiaojia ở Khu công nghệ cao Giang Môn (tuyển công nhân mùa hè)sailun2022

NhàmáyđiệnMasanXiaojiaởKhucôngnghệcaoGiangMôn(tuyểncôngnhânmùahè