phim sech hotDoanh nghiệp quyết toán thuế quá 05 năm bị truy thu thuế và phạt hành chính không ?

phimsechhotDoanhnghiệpquyếttoánthuếquá05nămbịtruythuthuếvàphạthà

Doanh nghiệp của bạn thường quyết toán thuế mỗi năm hay theo quy định 05 năm một lần, quyết toán thuế quá 05 có bị phạt không, theo quy định nào, qua thời hạn quyết toán doanh nghiệp có phải quyết toán cho cả 05 năm trước đó. Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết hướng dẫn chi tiết tại đây.

>>Xem thêm: Những kinh nghiệm cần biết khi quyết toán thuế

Quyết toán thuế quá 05 năm giải quyết và xử lý như thế nào

Không ít doanh nghiệp phải quá 05 năm mới quyết toán thuế trường hợp này nên xử lý như thế nà o cần tham khảo thông tư hướng dẫn gì:
Bộ tài chính ban hành TT 156/2013/TT-BTC quy định cụ thể về nguyên tắc tính và kê khai thuế như sau:

“a) Doanh nghiệp nộp thuế phải tính và xác định được số tiền mà đơn vị nộp ngân sách nhà nước, trừ một số trường hợp được tính thuế theo quy định cụ thể tại Điều 37 và Điều 38 của cơ quan và bộ luật quản lý thuế.

Bạn đang đọc: Doanh nghiệp quyết toán thuế quá 05 năm bị truy thu thuế và phạt hành chính không ?

b ) Trách nhiệm của doanh nghiệp phải khai báo đúng chuẩn và vừa đủ theo những nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính lao lý. Ngoài ra phải nộp không thiếu chứng từ và tài liệu có trong hồ sơ khai thuế .
= > Như vậy : Khi doanh nghiệp kê khai thuế quá 05 năm sẽ phải tự khai báo thuế và chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm với sô liệu và mình cụng cấp, trước thời gian cơ quan thuế tới thanh tra doanh nghiệp hoàn toàn có thể dược kê khai và nộp bổ trợ .

* Bước 01 : Sau khi nộp hồ sơ doanh nghiệp phải xem xét những sai sót đó có thuốc lỗi trọng điểm

– Trường hợp là sai sót không trọng điểm sẽ được kiểm soát và điều chỉnh ở năm kế toán hiện tạị .
– Trườn hợp những sai sót phát hiện là trọng điểm và làm ảnh hưởng tác động tới sô thuế phải nộp thì thực thi làm lại BCTC và Sổ sách kế toán

quyết toán thuế quá 5 năm có sao không

Quyết toán thuế quá 05 năm vẫn phải quyết toán từng năm chưa triển khai trước đó

* Bước 02 : Sai sót trọng điểm nên làm lại sổ sách kế toán và báo cáo giải trình kinh tế tài chính

– Làm lại sổ sách đúng kiểm soát và điều chỉnh lại ngân sách
– Làm KHBS đẻ doanh nghiệp quyết toán và bỏ sung sai xót trong năm quyết toán mà phát hiện sai sót sẽ phải kiểm soát và điều chỉnh và nộp bổ trợ thêm về tiền thuế và số tiền phát chậm nộp ( số tiền x 0.03 %, 0.05 % / ngày )
– Làm lại báo cái kinh tế tài chính
– Chuẩn bị sẵn văn bản báo cáo giải trình khi cơ quan thuế nhu yếu kiểm tra
– Doanh nghiệp có quyền nộp bổ trợ tờ khai thuế bất ky thời Doanh nghiệp được nộp thay thế sửa chữa bổ trợ tờ khai trước khi có quyết định hành động thanh kiểm tra thuế .
* * * Quy định tại điều Điều 10, Khoản 5 theo TT 156 / 2013 / TT-BTC pháp luật được nộp và kê khai bổ trợ :
a ) Trường hợp, doanh nghiệp đã hết hạn nọp tờ khai thuế khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, Doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ trợ trong hồ sơ khai thuế .
– Quy định về quyết toán thuế theo năm :
+ + Nếu doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ khai và quyế toán thuế thì người nộp thuế quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai nộp và tạm nộp thuế theo tháng và quý sai sót, doanh nghiệp phải tổng hợp số liệu khai bổ trợ vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm .
+ + Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ trợ hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ trợ hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác lập lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ trợ hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp ( nếu có ) .

– Đối với hồ sơ kê khai thuế bổ sung thì doanh nghiệp được nộp vào mọi thời điểm không phụ thuộc thời hạnnộp hồ sơ khai thuế trong những lần tiếp theo. Lưu ý phải khai thuế trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kê khai bổ sung nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế. Trường hợp mà cơ quan thuế ban hành đưa quyết định kiểm tra,tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh.

+++ Chế độ kế toán khi quyết toán thuế

– Theo lao lý tại điều 35 Luật kế toán số 03/2003 / QH11 pháp luật về kiểm tra kế toán như sau :
+ Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền và không quá một lần kiểm tra cùng một nội dung trong một năm .
+ Việc kiểm tra kế toán chỉ được triển khai khi có quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý. ”
– Tại Điều 36 Luật Kế toán số 88/2015 / QH13 ngày 20/11/2015 lao lý về kiểm tra kế toán
+ Thời gian kiểm tra kế toán do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán quyết định hành động nhưng không quá 10 ngày, không kể ngày nghỉ, dịp nghỉ lễ theo pháp luật của Bộ luật lao động .
+ Trường hợp nội dung kiểm tra phức tạp, cần có thời hạn để nhìn nhận, so sánh, Kết luận, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán hoàn toàn có thể lê dài thời hạn kiểm tra ; thời hạn lê dài so với mỗi cuộc kiểm tra không quá 05 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ hội theo pháp luật của Bộ luật lao động .
+ + + Về Quy trình kiểm tra thuế
– Quyết định 746 / QĐ-TCT ngày 20/04/2015 tiến trình kiểm tra thuế tại tại phần II. Kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế

quyết toán thuế muộn

Xem thêm: 5 bước tái cấu trúc doanh nghiệp » Thuận Nhật

Doanh nghiệp phải biết những nguyên tắc của cơ quan thuế khi quyết toán

Nguyên tắc kiểm tra tại trụ sở của cơ quan thuế

1.1. Mỗi năm, cơ quan thuế phải cấp trên sẽ kiểm tra và giao trách nhiệm cho cơ quan thuế cấp dưới với số lượng người nộp thuế dựa trên tiêu chuẩn tỷ suất số người nộp thuế hoạt động giải trí đang quản trị thuế cho 5 ( năm ), thì doanh nghiệp phải triển khai : hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khi kê khai thuế, tín hiệu vi phạm, hướng dẫn kiểm tra hoàn thuế, triển khai theo chuyên về hoặc những nhiệm vụ khác .
1.2. Với trường hợp cơ quan thuế kiểm tra theo đúng kế hoạch nếu phạt hiện có hiệu vi phạm cơ quan thuế thực thi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế không được quá 1 lần trong năm .
1.3. Trường hợp doanh nghiệp kiểm tra những bước hoàn thuế và sau khi kiểm tra thuế, sau hoàn thuế, kiểm tra theo kế hoạch, theo chuyên đề. Khi kiểm tra ở trụ sở trước khi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế cơ quan thuế hoàn toàn có thể nhu yếu doanh nghiệp báo cáo giải trình .
1.4. Đối với trường hợp kiểm tra người nộp thuế chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa, đóng mã số thuế ( kể cả đóng mã số thuế nhà thầu ), chuyển khu vực kinh doanh thương mại và những trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ huy của cấp có thẩm quyền được vận dụng linh động những hình thức kiểm tra từ hồ sơ khai thuế, hoặc kiểm tra theo tín hiệu vi phạm, hoặc kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề lao lý tại những văn bản hướng dẫn thi hành .
= > Như vậy việc kê khai thuế và làm báo cáo giải trình quyết toán thì số liệu là do doanh nghiệp tự khai, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với số liệu của doanh nghiệp làm và cơ quan thuế sẽ xuống kiểm tra những số liệu mà doanh nghiệp đã kê khai .
– Doanh nghiệp phải kiểm tra cho người nộp thuế những tiêu chi về tỷ suất số người nộp thuế dùng để kiểm tra dựa trên những tiêu chuẩn về tỷ suất số người nộp thuế hoạt động giải trí, quản trị thuế trong 5 ( năm ), hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tối đa 1 lần trong một năm .
– Doanh nghiệp luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm ký tới kiểm tra thuế của cơ quan thuế không được quá 1 lần kiểm tra với cùng một nội dung.khi cơ quan thuế tới kiểm tra phải báo trước với doanh nghiệp .
– Cơ quan thuế có quyền quyết toán thuế với doanh nghiệp trong những nam mà không cần nhờ vào theo lao lý có phải là 5 năm hay không .
+ + Ví dụ : Quy định công ty hoạt đọng tư năm 2010 tới 2017 mà vẫn chưa quyết toán thuế thì những năm trong tiến trình từ 2017 quay trở lại trước có phảỉ kiểm tra quyết toán hay không ? Vì mọi người vẫn nghĩ nếu đã quá Nhiều bạn cứ nghĩ rằng đã qua 05 năm thì không bị quyết toán lại nữa !
= > Nhưng pháp lý lao lý thì thời hạn quá 05 năm doanh nghiệp vẫn bị quyết toán cho những năm chưa quyết toán thuế
+ + + Đối với cơ quan thuế phạt hành vi khai sai những số liệu dẫn tới thiếu số thuế phải nộp

– Điều 4, của TT166/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2013 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2014 quy định về xử phạt vi phạm quy định thuế như sau:
– Kê khai thuế: Thời gian là 2 năm

Trong 2 năm doanh nghiệp có dấu hiện vi phạm thủ tục cơ quan thuế : không nộp hồ sơ khai thuế theo từng thời gian tháng, quý. Trường hợp chậm nộp hồ sơ thuế hoặc kê khai không đúng vơi nội dung trên tờ khai …. thì bị xử phạt .
Quá 2 năm thì doanh nghiệp không bị xử phạt lỗi vi phạm thủ tục và hành vi thuế nhưng đơn vị chức năng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, tiền trốn thuế, số tiền gian lận thuế, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm .
– Thời gian là 5 năm .
+ Trong thời hạn 5 năm, doanh nghiệp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm ; hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa tới mức độ truy thu về hành vi khai sai hoặc trốn thuế, doanh nghiệp phải phạt những trường hợp khai sai, trốn thuế và tính tiền chậm nộp, số tiền thuế phải nộp và tiền phạt nộp vào ngân sách nhà nước .
+ Trường Quá thời hạn là 5 năm thì đơn vị chức năng sẽ không bị xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế hoặc gian lận thuế nhưng vẫn phải nôp số tiền thuế đã nộp chậm và tiền thuế bỏ trốn vào ngân sách .
– Quy định về mức phạt kê khai thuế là 20 % tổng giá trị và số tiền trốn thuế, gian lận thuế kê khai sai về thuế .

Nếu thời hạn lao lý quá 10 năm doanh nghiệp phải nộp đủ số tiền đã phạt chậm nộp với tiền nộp thuế trong thời hạn 10 năm .

Như vậy : Quá 05 năm thì doanh nghiệp vẫn bị kiểm tra và quyết toán thuế doanh nghiệp với những năm chưa quyết toán .
– Thời gian phạt về hành vi kê khai thuế là 2 năm .
– Thời gian phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế là 5 năm .
– Thời gian truy thu số tiền thuế nộp thiếu và nộp chậm là 10 năm .

Trên đây kế toán Lê Ánh đã giúp các bạn trả lời cho câu hỏi doanh nghiệp quyết toán thuế quá 05 năm bị truy thu thuế và phạt hành chính không? Mong rằng bài viết hữu ích với các bạn

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho người chuyển việc

Để giải quyết những vướng mắc về nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tổng hợp tại Trung tâm Lê Ánh được cập nhật tại website: ketoanleanh.edu.vn

Xem thêm: Mức phạt cá nhân chậm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Cùng với chương trình đào tạo và giảng dạy những khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế, Trung tâm Lê Ánh tổ chức triển khai những khóa học xuất nhập khẩu thực tiễn được giảng dạy bởi những chuyên viên số 1 trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui vẻ tìm hiểu thêm tại website : xuatnhapkhauleanh.edu.vn
hotline tư vấn lớp học kế toán thuế, lớp học xuất nhập khẩu trong thực tiễn : 0904 848 855 / Mrs Lê Ánh

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phim sech hot

Đề xuất cho bạn