Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)mau cvnew

Họcvụbánthờigian(Thưkývănphòng)maucvnew:Họcvụbánthờigian(Thưkývă

Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)mau cvnew

Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)

mau cv Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Địa chỉ:

Quảng Ninh

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

mau cv Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Năm làm việc:

2 năm trở lên

số lượng:

80

mau cv Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Tiền lương:

350.000 / giờ

mau cv Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Yêu cầu công việc:

mau cv

  Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Điều kiện ứng tuyển:

  Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)

  1. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  2. Ý chí. Chăm chỉ, có trách nhiệm, có khả năng hợp tác theo chỉ đạo của lãnh đạo, tăng doanh số, nâng cao chỉ số toàn diện của phòng truyền hình trực tiếp.
  3. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
  4. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  5. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
  6. Ưu tiên những người đã tham gia vào hoạt động của JD.com hơn một năm hoặc tham gia vào hoạt động và quảng bá của trang web hơn một năm.
  7. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  8. Có kinh nghiệm thực tế vận hành kho bãi tại chỗ, quen thuộc với quy trình vận hành kho bãi;
  mau cv

  Đề xuất cho bạn