Công việc bán thời gian ở quận Bạch Vântuyển tài xế gấp2022

CôngviệcbánthờigianởquậnBạchVântuyểntàixếgấp2022:Côngviệcbánthờig

Công việc bán thời gian ở quận Bạch Vântuyển tài xế gấp2022

Công việc bán thời gian ở quận Bạch Vân

tuyển tài xế gấp Công việc bán thời gian ở quận Bạch VânĐịa chỉ:

Sầm Sơn

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

tuyển tài xế gấp Công việc bán thời gian ở quận Bạch VânNăm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

27

tuyển tài xế gấp Công việc bán thời gian ở quận Bạch VânTiền lương:

300.000 / giờ

tuyển tài xế gấp Công việc bán thời gian ở quận Bạch VânYêu cầu công việc:

tuyển tài xế gấp

  Công việc bán thời gian ở quận Bạch VânĐiều kiện ứng tuyển:

  Công việc bán thời gian ở quận Bạch Vân

  1. Giỏi về tiếp thị Jingdong, có khả năng lập kế hoạch và thực hiện tốt các hoạt động quảng bá sản phẩm;
  2. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch kênh, hệ thống tiếp thị và quảng bá và môi trường hoạt động của JD.com;
  3. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  4. Có trình độ ngoại ngữ và viết lách tốt, có khả năng tiếp thị, ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm tốt;
  5. Đam mê công việc, học hỏi tích cực, có kế hoạch nghề nghiệp, mong muốn trở thành thành viên nòng cốt trong nhóm;
  6. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  7. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  8. Các ứng dụng phần mềm văn phòng cơ bản, chẳng hạn như Excel, Word, v.v.;
  tuyển tài xế gấp

  Đề xuất cho bạn