Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)việc làm part time tphcmnew

Côngnhântổnghợp,nhânviênvậnhành(nhânviênnghỉđông/côngnhânngắnhạn

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)việc làm part time tphcmnew

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

việc làm part time tphcm Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Địa chỉ:

Buôn Ma Thuột

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

việc làm part time tphcm Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Năm làm việc:

vô hạn

số lượng:

79

việc làm part time tphcm Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Tiền lương:

600.000 / giờ

việc làm part time tphcm Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Yêu cầu công việc:

việc làm part time tphcm

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Điều kiện ứng tuyển:

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

  1. Các ứng dụng phần mềm văn phòng cơ bản, chẳng hạn như Excel, Word, v.v.;
  2. Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng trên Taobao hoặc Tmall, dịch vụ khách hàng và quảng bá vận hành.
  3. Quen thuộc với các nền tảng phát triển truyền thông xã hội khác nhau như google \ facebook \ LinkedIn, trải nghiệm phát triển nền tảng phát triển khác tốt hơn.
  4. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
  5. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  6. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên kinh nghiệm bán hàng trong ngành giáo dục đào tạo hoặc các ngành liên quan;
  7. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  8. Ưu tiên những người đã tham gia điều hành Pinduoduo hơn một năm hoặc tham gia vận hành và quảng bá trang web hơn một năm.
  việc làm part time tphcm

  Đề xuất cho bạn